متغیر ها (variables )نحوه کار با متغیر ها (variables )

در بسیاری از زبانهای برنامه نویسی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و Python استثنا نیست. یک متغیر به شما امکان می دهد یک مقدار را با اختصاص آن به یک نام ذخیره کنید، که می تواند برای ارجاع به مقدار بعد در برنامه استفاده شود.

برای اختصاص یک متغیر، از علامت تساوی استفاده کنید. بر خلاف بسیاری از خطوط کد که تاکنون بررسی کرده ایم، هیچ خروجی در کنسول Python تولید نمی شود.


>>> x = 7
>>> print(x)
7

>>> print(x + 3)
10

>>> print(x)
7


متغیرها را می توان به عنوان چندین مرتبه مجددا تعیین کرد تا ارزش خود را تغییر دهند.
در پایتون، متغیرها انواع خاصی ندارند، بنابراین شما می توانید یک رشته را به یک متغیر اختصاص دهید، و بعد یک متغیر صحیح را به همان متغیر اختصاص دهید.

>>> x = 123.456
>>> print(x)
123.456

>>> x = "This is a string"
>>> print(x + "!")
'This is a string!'

محدودیت های خاصی در رابطه با کاراکترهایی که ممکن است در نام متغیرهای پایتون استفاده شوند، اعمال می شود. تنها کاراکترهایی که مجاز هستند عبارتند از حروف، اعداد و زیرین خط. همچنین نمیتوانند با اعداد شروع شوند.
عدم پیروی از این قوانین باعث اشتباهات می شود.

>>> this_is_a_normal_name = 7
>>> 123abc = 7
SyntaxError: invalid syntax

>>> spaces are not allowed
SyntaxError: invalid syntax

تلاش برای ارجاع به یک متغیر که به دلیل یک خطا اختصاص نداده اید.
شما می توانید بیانیه del برای حذف یک متغیر استفاده کنید، یعنی مرجع از نام به مقدار پاک شده است، و تلاش برای استفاده از متغیر باعث خطایی می شود. متغیرهای حذف شده را می توان بعدا به صورت عادی تغییر داد.

>>> foo = "a string"
>>> foo
'a string'

>>> bar
NameError: name 'bar' is not defined

>>> del foo
>>> foo
NameError: name 'foo' is not defined


شما همچنین می توانید از متغیر ورودی کاربر استفاده کنید.

>>> foo = input("Enter a number: ")
Enter a number: 7

>>> print(foo)
7

نکته:متغیرهای foo و bar به عنوان متغیرهای فراشناختی نامیده می شوند، به این معنی که آنها به عنوان نمایشگرهایی در کد مثال زده شده برای نشان دادن چیزی استفاده می شوند.


مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809