رشته یا Stringنحوه کار با رشته ها

اگر می خواهید از متن در پایتون استفاده کنید، باید از یک رشته استفاده کنید.
یک string با وارد کردن متن بین دو علامت نقل قول دوگانه و یا تکی ایجاد می شود.

هنگامی که کنسول پایتون یک رشته را نمایش می دهد، معمولا از نقل قول استفاده می کند. جدا کننده استفاده شده برای رشته تاثیری بر نحوه رفتار آن ندارد.


>>> "Python is fun!"
Python is fun!

>>> 'Always look on the bright side of life'
Always look on the bright side of life

عضی از کاراکترها نمی توانند مستقیما در یک String گنجانده شوند. به عنوان مثال، نقل قول های دوگانه نمی تواند به طور مستقیم در یک نقل قول دوگانه باشد؛ این باعث می شود که رشته را زودتر از موعد به اتمام برساند.

کارکتر هایی مانند این ها باید با قرار دادن یک backslash (\) قبل از آنها از تداخل فرار کنند.
دیگر کارکتر های رایج که باید از تداخل فرار کنند، خطوط جدید است.

>>> 'Brian\'s mother: He\'s not the Messiah. He\'s a very naughty boy!'
'Brian's mother: He's not the Messiah. He's a very naughty boy!'


n\ نشان دهنده یک خط جدید است.
نکته: Backslashes همچنین می تواند برای فرار از زبانه ها، کاراکترهای Unicode، و چیزهای مختلف دیگر نیز مورد استفاده شود.


مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809