خطوط جدید (New Lines)نحوه کار با خطوط جدید (New Lines)

پایتون یک راه آسان برای جلوگیری از دستی نوشتن “n\” برای فرار خطوط جدید در یک رشته فراهم می کند. یک String با سه مجموعه نقل قول ایجاد کنید و خطوط جدید که با فشار دادن Enter ایجاد می شوند به صورت خودکار برای شما از تداخل فرار می کنند.


>>> """Customer: Good morning.
Owner: Good morning, Sir. Welcome to the National Cheese Emporium."""
'Customer: Good morning.\nOwner: Good morning, Sir. Welcome to the National Cheese Emporium.'


همانطور که می بینید، n\ به طور خودکار در خروجی قرار داده شد، جایی که ما Enter وارد کردیم.


مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809