ورودی - خروجی در پایتوننحوه کار با ورودی - خروجی در پایتون

معمولا برنامه ها، ورودی را پردازش می کنند تا بتوانند خروجی تولید کنند.
در پایتون، می توانید از عملکرد چاپ برای تولید خروجی استفاده کنید. این نمایش یک نمایش متنی از هر چیزی را به صفحه نمایش می دهد.


>>> print(1 + 1)
2

>>> print("Hello\nWorld!")
Hello
World!


نکته:وقتی یک String چاپ می شود، نقل قول های اطراف آن نمایش داده نمی شوند.

برای دریافت ورودی از کاربر در پایتون، شما می توانید از عملکرد ورودی به صورت بصری نامتقارن استفاده کنید.
این تابع کاربر را برای ورودی دعوت می کند و آنچه را که به عنوان یک String وارد می کند را باز می کند.

>>> input("Enter something please: ")
Enter something please: This is what\nthe user enters!

'This is what\\nthe user enters!'

نکته:توابع چاپ و ورودی در کنسول پایتون مفید نیستند،به این دلیل که به طور خودکار ورودی و خروجی را انجام می دهد. با این حال، استفاده آن ها در برنامه های واقعی بسیار مفید خواهند بود.


مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809