نوشتن برنامه اولشروع برنامه نویسی پایتون

مثل همیشه و طبق عادت شروع هر برنامه نویسی می خواهیم اولین برنامه را با نوشتن Hello world! در خروجی آغاز کنیم.
در پایتون، ما از دستور print برای خروجی متن استفاده می کنیم:


print('hello world!')

تبریک میگم شما اولین دستور و اولین برنامه خود را نوشتید. (خسته نباشید!! تازه شروع شد)
Print می تواند برای خروج چند خط متن نیز استفاده شود.
مثلا:

>>>print('Hello world!!') 

Hello world!


>>>print('Spam and eggs...')

Spam and eggs...


>>>print('sadr 123')

sadr 123
مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809