کار کردن با for Loop
مجموعه حلقه ها در زبان پایتون


یک حلقه for برای تکرار بیش از یک توالی بکار برده می شود (یعنی تکرار یک لیست، Tuple، یا یک رشته)
این حلقه for با حلقه های for ای که در زبانهای برنامه نویسی مختلف دیده اید متفاوت است یعنی هم تعداد کاراکتر کمتری برای حلقه نیاز دارید و هم بسیار ساخت یافته است


حلقه با لیست

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  print(x)

در حلقه for همانطوری که می بینید نیاز به ایندکس گذاری نیست و خود دستور این را برای ما انجام می دهد.


دستور break

با دستور break ما می توانیم حلقه را متوقف کنیم، حتی اگر شرایط شرطی درست باشد:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  if x == "banana":
    break
  print(x)

دستور continue

با این دستور می توانیم تکرار فعلی را متوقف و به بعدی برویم

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  if x == "banana":
    continue
  print(x)

تابع range()

برای ایجاد حلقه با تکرار معین در زمان می توانیم از تابع Range() استفاده کنیم

تابع range() توالی از اعداد را بر می گرداند. بصورت پیش فرض از صفر شروع کرده و باز بطور پیش فرض یک واحد ، یک واحد افزایش پیدا می کند و در انتها به عدد تعیین شده می رسیم.

مثال:

for x in range(6):
  print(x)

در این مثال عدد شروع را تغییر دادیم:

for x in range(2, 6):
  print(x)

در این مثال علاوه بر عدد شروع مقدار گام را نیز تغییر دادیم:

for x in range(2, 30, 3):
  print(x)

بازگشت - توابع بازگشتی

بازگشت یک اصل رایج و پذیرفته شده در برنامه نویسی است.این بدان معنی است که یک تابع با فراخوانی خود یک حلقه ایجاد می‌کند و از طریق داده و کنترل آنها به نتیجه مطلوب می‌رسد

برنامه نویسان در استفاده از توابع بازگشتی بسیار با دقت باید عمل کنند زیرا ممکن است حلقه بی نهایت ایجاد کرده و تمام منابع سیستم را بگیرند. این مدل برای فرآیندهای ریاضی بسیار کارآمد است.

def tri_recursion(k):
  if(k>0):
    result = k+tri_recursion(k-1)
    print(result)
  else:
    result = 0
  return result

print("\n\nRecursion Example Results")
tri_recursion(6)

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809