Python Modules
Python Modules


یک ماژول چیست؟

همانطور که حتما تا حالا متوجه شدید پایتون یک زبان برنامه نویسی شی گرا می باشد.

تقریبا همه چیز در پایتون یک شیء با خواص و متدهای خاص آن شیء می باشد

یک کلاس مانند سازنده یک شیء، یک طرح برنامه ریزی شده برای ایجاد اشیاء در پایتون می باشد.


Module ساخت یک ماژول

برای ایجاد یک ماژول فقط کدی را که میخواهید در یک فایل با پسوند فایل ضمیمه کنید .py:

مثال

کدهای برنامه را درون فایلی با نام mymodule.py ذخیره می کنیم

def greeting(name):
  print("Hello, " + name)

استفاده از یک ماژول

حالا ما می توانیم از ماژول ایجاد شده با کلمه کلیدی import درون برنامه خودمان استفاده نمائیم

مثال

ماژول mymodule را صدا می زنیم و از داخل آن تابع greeting را فراخوانی می کنیم

import mymodule

mymodule.greeting("ali")
نکته : زمانی که شما یک ماژول را فراخوانی می کنید ، نحوه دسترسی به توابع آن به این شکل است
()نام ماژل. نام تابع

متغیرها در ماژول

یک ماژول علاوه بر اینکه می تواند دارای تواع مختلفی باشد می تواند دارای متغیرهای از انواع مختلف باشد

مثال

کد زیر را در mymodule ذخیره کنید

person1 = {
  "name": "ali",
  "age": 36,
  "country": "iran"
}

مثال

import mymodule

a = mymodule.person1["age"]
print(a)

نامگذاری یک ماژول

شما برای نام ماژول می توانید هر اسم با قائده ای را انتخاب کنید اما می بایستی دارای پسوند .py باشد.

نامگذاری مجدد یک ماژول

شما می توانید برای ماژول ها در پایتون نام مستعار بگذارید ، با استفاده از کلمه کلیدی as:

مثال

تعریف نام مستعار برای ماژول mymodule تحت عنوان mx

import mymodule as mx

a = mx.person1["age"]
print(a)

استفاده از ماژول در ساخت ماژول

تعدادی از ماژول های ساخته شده در پایتون وجود دارد که هر زمان که به آنها نیاز داشتید می توانید آنها را فراخوانی کنید.

مثال

فراخوانی ماژول platform

import platform

x = platform.system()
print(x)

استفاده از تابع ()dir

این تابع لیست تمام توابع درون ماژول را می دهد

مثال

چک کردن توابع درون platform

import platform

x = dir(platform)
print(x)
نکته : تابع ()dir را می توان در همه بخش ها حتی کدهای خودتان فراخوانی کنید

Import From Module

شما می توانید فقط بخشی از ماژول را که به آن احتیاج دارید فراخوانی کنید ، این کار با کلمه کلیدی from انجام می گیرد

مثال

صدا صدن بخشی از ماژول mymodule

def greeting(name):
  print("Hello, " + name)

person1 = {
  "name": "John",
  "age": 36,
  "country": "Norway"
}

مثال

from mymodule import person1

print (person1["age"])

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر
میدان 13 آبان ، خیابان برادران افراسیابی ، کوچه غفارزاده پلاک 34
مرکز تحقیقات صدر
شماره تماس: (021) 35238809