۵۰۰۰ق.م-حضرت‌آدم

۲۳۰۰ق.م-حضرت‌ابراهیم

(برخی گفتند۱۶۵۰ قبل میلاد)

تفسیر روشن-علامه مصطفوی-ج۱ص۲۵۲

۲۰۵۰قبل‌میلاد-حضرت‌یوسف

تفسیر روشن-علامه مصطفوی-ج۱ص۲۵۲

۱۷۵۰قبل‌میلاد-حضرت‌موسی

تفسیر روشن-علامه مصطفوی-ج۱ص۲۵۲

۹۲۳قبل‌میلاد-حضرت‌سلیمان ع

حضرت‌سلیمان‌ع

۰۰۰۱۰۱۰۱-میلادمسیح

میلادمسیح‌علیه‌السلام

سال۱۲بعثت رسول‌الله‌ص--پیمان‌عقبه‌اول

بیعت اول رسول‌الله‌ص با مردم یثرب(مدینه) در محل عَقَبه(۵کیلومتری مکه و بین منا و مکه)

سال۱۳بعثت رسول‌الله‌ص-پیمان‌عقبه‌دوم

بیعت دوم رسول‌الله‌ص با مردم یثرب(مدینه) در محل عَقَبه(۵کیلومتری مکه و بین منا و مکه)

رمضان‌سال۰۰۰۹هجری‌قمری-جنگ‌تبوک

جنگ با یهودیان

رسول‌الله‌ص بخاطر طرح کودتایی که قرار بود توسط منافقین صورت بگیرد حضرت علی ع را در مدینه جانشین خود قرار داده بودند

۱۰جمادی‌الاول‌سال۰۰۳۶هجری‌قمری-بصره-جنگ‌جمل

هنگام صبح

۰۰۳۶ه.ق

ورود امام علی‌ع به کوفه و تعیین کوفه بعنوان دارالحکومة